Kľúčovacie pozadie.

Digitálne umiestnime na pozadie ľubovolný obraz podľa vášho výberu.