29

Kľúčovacie pozadie. Digitálne umiestnime na pozadie ľubovolný obraz podľa vášho výberu.