top of page

INFORMÁCIA o spracúvaní osobných údajov

Zásady ochrany osobných údajov: V zmysle článku 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 („Nariadenie“) o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a zákona NR SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov vydávame toto vyhlásenie o ochrane osobných údajov („ZOOÚ“).

Dotknuté osoby, o ktorých sú spracúvané osobné údaje v našich informačných systémoch pre konkrétne vymedzené účely si môžu uplatniť písomne alebo elektronicky práva v súlade s ZOOÚ.

Fotofun IČO: 32469390, Toryská 6, Košice prijal ako prevádzkovateľ informačného systému všetky primerané personálne, organizačné a technické opatrenia za účelom maximálnej ochrany Vašich osobných údajov s cieľom v čo najväčšej miere znížiť riziko ich zneužitia, úniku a podobne. V prípade akýchkoľvek otázok súvisiacich s ochranou Vašich osobných údajov vrátane uplatnenia Vašich práv v zmysle Nariadenia a zákona o ochrane osobných údajov Vás prosíme, aby ste nás kontaktovali na gdpr@fotofun.sk alebo telefonicky na 055 202 89 66.

Osobné údaje uchovávané v ekonomicko-účtovnej agende sú uchovávané na základe plnenia zmluvnej povinnosti po dobu 5 rokov. Osobné údaje v tomto informačnom systéme nie sú poskytované tretím osobám, neprenášajú sa do tretích krajín a nezverejňujú sa.

Osobné údaje získané prevádzkou Fotofunu sú uchovávané na základe zmluvného vzťahu uzavretého na základe vašej objednávky a nášho potvrdenia.

 

Fotografie dotknutých osôb sú vyhotovované na princípe ich konkludentného súhlasu. Na základe vášho poverenia:

- sú fotografie odovzdané klientom na mieste v papierovej podobe,

- je umožnené zdieľať klientom svoje fotky na sociálnych sietiach,

- je umožnené zaslať fotky e-mailom

- sú fotky sprístupnené vám ako objednávateľovi elektronicky cez cloudové úložisko Microsoft OneDrive chránené heslom.

Na cloudovom úložisku sú súbory uchovávané 30 dní, resp. podľa vašej požiadavky. Fotografie bez písomného súhlasu dotknutých osôb nebudú zverejňované. Fotografie nie sú poskytované tretím osobám.

Meno

Email *

Telefón

Popis *

Správa *

Vaša sprava bola úspešne odoslaná!

bottom of page